Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie

O instytucji

Witamy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie

        Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie jest samodzielną jednostką budżetową powiatu, podporządkowaną bezpośrednią Zarządowi Powiatu realizującą zadania własne powiatu, zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej oraz inne nałożone przepisami prawa.​ Utworzone zostało na podstawie uchwały Nr 18/99  Rady Powiatu w Rypinie z dnia 28 stycznia 1999 r. 

W Centrum funkcjonują następujące działy:

 • Finansowy – Główny Księgowy,
 • Zespół ds. rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • Zespół ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Centrum realizuje zadania w oparciu o przepisy prawa, a w szczególności:

 1. ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym;
 2. ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 3. ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 4. ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 5. ustawę z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;
 6. ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 7. ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
 8. ustawę z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach;
 9. ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
 10. uchwały nr 18/99 Rady Powiatu w Rypinie w sprawie powołania powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie.

 

​​Na terenie Powiatu Rypińskiego funkcjonuje:

 

Uchwała Nr 239/2016 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie.

 

UCHWAŁA NR XVIII/123/2016 RADY POWIATU W RYPINIE z dnia 19 października 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie.

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Luty 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Zegar