Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie

Aktywny Samorząd 2017

Aktywny samorząd w 2017 roku 

         Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie uprzejmie informuje, iż  Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął Załącznik do uchwały nr 5/2017 Zarządu PFRON z dnia 24 stycznia 2017 roku pn. Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 roku.
 
       Pomoc finansową można uzyskać w 2017 roku na:
Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, tym:
•Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
•Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
•Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
•Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
•Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
•Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
•Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
•Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej,

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

 

Szczegółowe informacje dotyczące pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2017 roku dostępne są na stronie internetowej PFRON pod adresem - www.pfron.org.pl w zakładce "Komunikaty".

 

NABÓR WNIOSKÓW W  RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU "AKTYWNY SAMORZĄD" W ROKU 2017

- w ramach MODUŁU I  od 3 kwietnia do 30 sierpnia bieżącego roku,

- w ramach MODUŁU II od  7 marca do 30 marca bieżącego roku (semestr letni),

- ramach MODUŁU II od 01.09.2017 roku do 10.10.2017 roku (semestr zimowy).

 

 

Druki wniosków wraz z załącznikami dot. MODUŁU I, II są dostępne w siedzibie PCPR w Rypinie lub poniżej w załączniku

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Luty 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Zegar