Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie

Aktywny Samorząd 2018

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W RYPINIE INFORMUJE O REALIZACJI PILOTAŻOWEGO PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD

W 2018 ROKU

 

PCPR realizuje program „Aktywny samorząd” zgodnie z przyjętymi przez Zarząd PFRON dokumentami: Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku  oraz Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

 

TERMINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW:

W ramach MODUŁU I wnioski przyjmowane będą w trybie ciągłym w terminie
          od 3 kwietnia do 30 sierpnia 2018r.

W ramach MODUŁU II wnioski przyjmowane będą w następujących terminach:

I. od 5 marca do 30 marca 2018r. – dla wniosków dotyczących roku akademickiego/ szkolnego 2017/2018

II. od 3 września do 10 października 2018r. – dla wniosków dotyczących roku akademickiego/ szkolnego 2018/2019

 

REALIZOWANE OBSZARY WSPARCIA I ADRESACI PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD W 2018 ROKU:

Moduł I:

  1. Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
  2. Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
  3. Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
  4. Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
  5. Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  6. Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej
    na III poziomie jakości,
  7. Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
  8. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, poprzez dofinansowanie kosztów edukacji: w szkole policealnej, w kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi

Szczegółowe informacje o programie „AKTYWNY SAMORZĄD” dostępne są na stronie internetowej: www.pfron.org.pl oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie, ul. Warszawska 38A, pokój nr 4, lub pod numerem telefonu (54) 2803641.

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar