Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie

Aktywny Samorząd 2019

 

 

 

 

 

 

Pilotażowy Program Aktywny Samorząd na rok 2019

 

 

W roku 2019 w ramach programu realizowane będą następujące zadania: 

Moduł I:

 • Obszar A Zadanie 1 i 4- pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • Obszar A Zadanie 2 i 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy,
 • Obszar B Zadanie 1, 3 i 4- pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Obszar B Zadanie 5 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego,
 • Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 • Obszar C Zadanie 5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego
 • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką)

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:

 • w szkole policealnej,
 • w kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

 

UWAGA!

Termin rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania wniosków:

Moduł I od dnia 01.04.2019 r. do 31.08.2019 r. 

Moduł II

od dnia 04.03.2019 r do 30.03.2019 r. (I termin - rok akademicki 2018/2019)

od dnia 2.09.2019 r. do 10.10.2019 r. (II termin - rok akademicki 2019/2020)

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Wkładka - MODUŁ I Obszar D

Utworzono dnia 10.04.2019, 13:04

Zaświadczenie lekarskie - MODUŁ I Obszar C Zadanie nr 5

Utworzono dnia 10.04.2019, 13:03

Wkładka - MODUŁ I Obszar C Zadanie nr 5

Utworzono dnia 10.04.2019, 13:03

Wkładka - MODUŁ I Obszar C Zadanie nr 4

Utworzono dnia 10.04.2019, 12:58

Zaświadczenie lekarskie - MODUŁ I Obszar C Zadanie nr 3, nr 4

Utworzono dnia 10.04.2019, 12:45

Wkładka - MODUŁ I Obszar C Zadanie nr 3

Utworzono dnia 10.04.2019, 12:44

Wkładka - MODUŁ I Obszar C Zadanie nr 2

Utworzono dnia 10.04.2019, 12:42

Wkładka - MODUŁ I Obszar B Zadanie nr 5

Utworzono dnia 10.04.2019, 12:40

Zaświadczenie lekarskie - MODUŁ I Obszar B Zadanie nr 2, nr 4/ MODUŁ I Obszar A Zadanie nr 4,

Utworzono dnia 10.04.2019, 12:39

Wkładka - MODUŁ I Obszar B Zadanie nr 4

Utworzono dnia 10.04.2019, 12:39

Zaświadczenie lekarskie - MODUŁ I Obszar B Zadanie nr 3

Utworzono dnia 10.04.2019, 12:34

Wkładka - MODUŁ I Obszar B Zadanie nr 3

Utworzono dnia 10.04.2019, 12:34

Wkładka - MODUŁ I Obszar B Zadanie nr 2

Utworzono dnia 10.04.2019, 12:33

Zaświadczenie lekarskie - MODUŁ I Obszar B Zadanie nr 1

Utworzono dnia 10.04.2019, 12:31

Zaświadczenie lekarskie - MODUŁ I Obszar B Zadanie nr 1, 2

Utworzono dnia 10.04.2019, 12:30

Wkładka - MODUŁ I Obszar B Zadanie nr 1

Utworzono dnia 10.04.2019, 12:28

Wkładka - MODUŁ I Obszar A Zadanie nr 4

Utworzono dnia 10.04.2019, 12:26

Wkładka - MODUŁ I Obszar A Zadanie nr 3

Utworzono dnia 10.04.2019, 12:24

Wkładka - MODUŁ I Obszar A Zadanie nr 2

Utworzono dnia 10.04.2019, 12:21

Wkładka - MODUŁ I Obszar A Zadanie nr 1

Utworzono dnia 10.04.2019, 12:20

Załącznik nr 3 zgoda na przetwarzanie danych - MODUŁ I

Utworzono dnia 10.04.2019, 12:18

Załącznik nr 2 oświadczenie o dochodach - MODUŁ I

Utworzono dnia 10.04.2019, 12:17

Załącznik nr 1 do formularza wniosku w ramach pilotażowego programu - MODUŁ I

Utworzono dnia 10.04.2019, 12:16

Wniosek Aktywny Samorząd - MODUŁ I (osoba dorosła)

Utworzono dnia 10.04.2019, 12:16

Wniosek Aktywny Samorząd - MODUŁ I ( dziecko)

Utworzono dnia 10.04.2019, 12:15

Wniosek Aktywny Samorząd MODUŁ II

Utworzono dnia 17.09.2019, 10:57

Załącznik Nr 1 - Oświadczenie o dochodach- MODUŁ II

Utworzono dnia 27.02.2019, 14:32

Załącznik Nr 2 - Oświadczenia dot. programu - MODUŁ II

Utworzono dnia 27.02.2019, 14:33

Załącznik Nr 3 - Zaświadczenie uczelnia - MODUŁ II

Utworzono dnia 27.02.2019, 14:33

Załącznik Nr 4 - Oświadczenie pracodawcy - MODUŁ II

Utworzono dnia 27.02.2019, 14:34

Załącznik Nr 5 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - MODUŁ II

Utworzono dnia 15.03.2019, 13:22

Zegar