Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie

Realizacja projektu

 

Wrzesień 2020r.

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne psychologiczne – 10 porad

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne pedagogiczne – 5 godzin

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne psychiatryczna – 4 porad

Szkolenie wolontariuszy – 1 szkolenie


Sierpień 2020r.

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne psychologiczne – 10 porad

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne prawne – 2 porady

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne pedagogiczne –  5godzin

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne psychiatryczna – 11 porad

Grupa wsparcia – 1 spotkanie


Lipiec 2020r. (online)

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne psychologiczne – 10 porad

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne pedagogiczne –  2 godzin

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne prawne – 8 porad

Warsztaty socjoterapeutyczne – 1 warsztat


Czerwiec 2020r.

Superwizja rodzinna – 3 godziny

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne psychiatryczne – 12 porad


Maj 2020r. (online)

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne psychologiczne – 20 porad

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne pedagogiczne –  11 godzin

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne prawne – 15 porad

Mediacje rodzinne – 2 godziny


Marzec 2020r.

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne psychiatryczna – 3 porady (online)


Luty 2020r.

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne psychologiczne – 10 porad

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne pedagogiczne – 9 godzin

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne psychiatryczna – 10 porad

Terapia rodzinna – 5 sesji


Styczeń 2020r.

Zrealizowaliśmy:

- Mediacje rodzinne  - 5

- 5 dniowy wyjazd edukacyjny


Grudzień 2019r.

Zrealizowaliśmy:

- Mediacje rodzinne – 8 godzin

- Specjalistyczne poradnictwo rodzinne psychiatryczne- 10 porad


Listopad 2019r.

 07.11.2019r. – 9.00-12.00 ( czwartek) –Superwizja rodzin zastępczych

16.11.2019r. -  9.00 – 15.00 (sobota) – Warsztaty socjoterapeutyczne


Październik 2019r.

05.10.2019r. –9.00 -17.00 ( sobota)- specjalistyczne poradnictwo rodzinne pedagogiczne

- 9.00 -15.40 ( sobota)-specjalistyczne poradnictwo rodzinne psychologiczne

- 9.00 – 15.00 (sobota) – warsztaty socjoterapeutyczne

12.10.2019r. – 9.00-17.00 (sobota) – szkolenie dla wolontariuszy

                        - 9.00 -150.00 (sobota – Warsztaty socjoterapeutyczne

 19.10.2019r. –9.00 – 15.00 (sobota) – warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie

                      - 9.00 -15.00 - Zajęcia animacyjne dla dzieci

                     - 9.00 – 14.50 – Specjalistyczne poradnictwo rodzinne psychologiczne

                      - 15.00 -18.00 – Specjalistyczne poradnictwo rodzinne pelagiczne

23.10.2019r. –9.00 – 16.00 ( środa) –Mediacje rodzinne

26.10.2019r. – 9.00 – 15.00 (sobota) – Warsztaty dla osób przeb. i opusz. pieczę zastępcza


Wrzesień 2019r.

21.09.2019r. – 9.00 -18.00 ( sobota)- specjalistyczne poradnictwo rodzinne pedagogiczne

21.09.2019r. – 9.00 -15.40 ( sobota)-specjalistyczne poradnictwo rodzinne psychologiczne


Sierpień 2019

Zrealizowaliśmy:

- Mediacje rodzinne – 6 godzin


 Lipiec 2019

Zrealizowaliśmy:

- 5 dniowy wyjazd edukacyjny


Czerwiec 2019r.

Zrealizowaliśmy:

- Terapia rodzinna indywidualna i grupowa – 5 sesji

- Szkolenie wolontariuszy

- Specjalistyczne poradnictwo rodzinne psychiatryczne – 11 porad


Maj 2019r.

Zrealizowaliśmy:

- Warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci 7-14 l.

- Mediacje rodzinne –6 godzin

- Warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie „Tolerancja i szacunek dla odmienności naszego dziecka”

- Zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców korzystających z warsztatów

- Specjalistyczne poradnictwo rodzinne psychologiczne – 8 porad

- Specjalistyczne poradnictwo rodzinne prawne – 10 porad


Kwiecień 2019r.

Zrealizowaliśmy:

- Specjalistyczne poradnictwo rodzinne pedagogiczne – 6 godzin

- Specjalistyczne poradnictwo rodzinne psychologiczne – 15 porad

- Specjalistyczne poradnictwo rodzinne psychiatryczne -  9 porad

-  Warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie „ Współczesne uzależnienia wśród dzieci i młodzieży”

- Zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców uczestniczących w warsztatach


Marzec 2019r.

Zrealizowaliśmy:

- Warsztaty socjoterapeutyczne „Poznaję siebie: słabe i mocne strony”

- Mediacje rodzinne – 6godz.

- Superwizja rodzin zastępczych – 3 godz.

- Terapia rodzinna – 5 sesji(po90min.)

- Specjalistyczne poradnictwo rodzinne psychologiczne – 14 porad

- Specjalistyczne poradnictwo rodzinne pedagogiczne – 14godz.


Luty 2019r.

Zrealizowaliśmy:

- Szkolenie dla wolontariuszy

-Warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą „ Ja jako przyszły pracownik”

- Grupa wsparcia rodzin zastępczych -3godz.

- Specjalistyczne poradnictwo rodzinne psychiatryczne - 10 porad

- Specjalistyczne poradnictwo rodzinne pedagogiczne – 8 godz.


Realizacja Projektu "Rodzina w Centrum 2" - styczeń 2019r.
Zrealizowaliśmy:
- Specjalistyczne poradnictwo rodzinne prawne - 20 porad


Realizacja Projektu „Rodzina w Centrum 2” - Grudzień 2018r.

Zrealizowaliśmy:

- 01.12.2018r. Grupa wsparcia rodzin zastępczych

- 01.12.2018r. Warsztaty socjoterapeutyczne  „moje emocje”

- 03.12.2018r. Mediacje rodzinne

- 06.12.2018r. Warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci w wieku 7-14 lat

- 06.12.2018r. Superwizja rodzin zastępczych

- 08.12.2018r. Szkolenie dla wolontariuszy

- 11.12.2018r. Specjalistyczne poradnictwo rodzinne psychiatryczne – 10 porad

- 13.12.2018r. Terapia rodzinna

- 20.12.2018r. Zakończyliśmy cykl warsztatów socjoterapeutycznych „moje emocje”


Realizacja projektu „Rodzina w Centrum 2” – Listopad 2018r.

Zrealizowaliśmy:

- Specjalistyczne poradnictwo rodzinne psychologiczne – 40 porad

- Specjalistyczne poradnictwo rodzinne pedagogiczne – 30 porad

- Specjalistyczne poradnictwo rodzinne prawne – 11 porad

- Mediacje rodzinne – 7 godzin

- Warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie”  Funkcjonowanie dzieci i młodzieży  w  rodzinach dotkniętych przemocą” – 1x

- Zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców korzystających z warsztatów 1x

- Warsztaty socjoterapeutyczne 1x

- Warsztaty socjoterapeutyczne „Moje emocje” ( 2 z cyklu )


W dniu 11.10.2018r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie zorganizowało Spotkanie dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych do 14 dzieci pt.”Wznieś serce nad zło” w ramach realizacji Projektu partnerskiego Rodzina w Centrum 2, który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

W spotkaniu wzięli udział :

  • Pani Beata Rataj - wykładowca
  • Pan prof. Mariusz Jędrzejko - wykładowca
  • Pani Małgorzata Stasiak – opiekun naszego projektu z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu,
  • Pan Zbigniew Zgórzyński – Starosta Rypiński,
  • Pan Marek Tyburski – Wicestarosta,
  • Pani Elżbieta Zaleśkiewicz- Sędzia Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w Sądzie Rejonowym w Rypinie,

oraz

dyrektorzy, kierownicy, pracownicy jednostek powiatowych, miejskich, gminnych, szkół, policji, sądu, radni powiatowi i miejscy, jak również przedstawiciele rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu rypińskiego i uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 im. ks. Cz. Lissowskiego w Rypinie.

Uczestnicy spotkania mieli okazję wysłuchania II paneli wykładowych, I Panel poprowadził dr hab. prof. nazw. Mariusz Jędrzejko pt „Kryzys wychowania w rodzinie i jego kluczowe przyczyny”. II Panel wykładowy przygotowała Pani mgr Beata Rataj – radca prawny pt „ Dylematy prawne rodzin zastępczych”.

Osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą w formie rodzinnego domu dziecka Pani Barbara Bettin i Pani Zuzanna Jackowska podzieliły się refleksjami dot. sprawowania pieczy zastępczej. Część artystyczną pn. „Kocham Cię życie” przygotowali uczniowie Zespołu Szkół nr 1 im. ks. Cz. Lissowskiego w Rypinie pod kierunkiem Pani mgr Ewy Fede oraz Pana mgr Sylwestra Ziomka.

Galeria

 

 

Zegar