Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie

Wyjazd edukacyjny – Małe Ciche

Rodzina w Centrum  2

Wyjazd edukacyjny – Małe Ciche

 

W dniach 26.01.2020r. – 30.01.2020r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie zorganizowało 5-dniowy wyjazd edukacyjny do górskiej miejscowości Małe Ciche. Wyjazd miał na celu wzmacnianie więzi i relacji pomiędzy członkami rodzin, trenowanie umiejętności społecznych i kompetencji opiekuńczych, a także obserwację rzeczywistych relacji panujących pomiędzy rodzicami a dziećmi, promowanie właściwego modelu życia rodziny oraz podnoszenie świadomości na temat problemów społecznych.

            W wyjeździe uczestniczyły rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka wraz z umieszczonymi w nich dziećmi a także rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych wraz z dziećmi. Łącznie w wyjeździe  uczestniczyły 44 osoby, w tym 12 dorosłych i 32 dzieci.

Podczas wyjazdu zrealizowano założenia programowe: 12 godzin warsztatów, 18 konsultacji indywidualnych z psychologiem i pedagogiem. Podczas zajęć dla rodziców, dzieci miały zorganizowane zajęcia animacyjne, w tym edukacyjno – integracyjno – wychowawcze.

Rodzice i dzieci wzięli udział w wycieczce autokarowej do Zakopanego, gdzie wspólnie spacerowali po Krupówkach, wjechali kolejką górską na Gubałówkę oraz zwiedzili Myszogród. Podczas pobytu w Małym Cichym dla rodzin zorganizowano również wspólny kulig, grill, rodzinne turnieje gier, dyskotekę, karaoke.

 

Wyjazd zorganizowano w ramach Projektu Partnerskiego Rodzina w Centrum 2. Oś Priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych, w ramach części RPO WKP 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Wyjazd edukacyjny – Małe Ciche

Utworzono dnia 10.02.2020, 15:18

Zegar