Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie

Realizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej

    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie realizuje zadania z zakresu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych do których należą m.in:

1) opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie:

  • rehabilitacji społecznej,
  • rehabilitacji zawodowej i zatrudniania,
  • przestrzegania praw osób niepełnosprawnych;

2) podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności;

3) dofinansowanie:

  • uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
  • sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
  • zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
  • likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
  • kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej.

Wnioski i formularze dostępne w zakładce Formularze do pobrania.

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Zegar