Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie

STRONA GŁÓWNA

 


    „Wykluczenie – nie ma MOWy!  2 – etap I”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu realizuje projekty dedykowane młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

   Obecnie, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ROPS w Toruniu jako Partner Wiodący przystępuje do realizacji projektu pn. „Wykluczenie – nie ma MOWy!  2 – etap I” , którego jednym z zadań jest prowadzenie Programu Mieszkań Treningowych dla osób opuszczających placówki całodobowe.

   Wsparcie w ramach ww. zadania ma na celu aktywizację społeczną oraz zawodową, a także pracę indywidualną z jednostkowym przypadkiem, realizowaną poprzez zaangażowanych specjalistów. Drugim elementem wsparcia jest włączenie uczestnika w lokalna społeczność.

   W ramach Projektu zaplanowano szereg działań, mających na celu wsparcie absolwentów MOW i MOS w pełnym usamodzielnieniu, zaadaptowaniu do nowej sytuacji.

  Chętnych prosimy o kontakt z koordynatorem merytorycznym mieszkań treningowych          z ramienia Fundacji Aktywizacji i Integracji – Panem Marcinem Tylmanowskim – nr.tel. 531-625-912, email: fainowe@gmail.com.

 

RODO - klauzula informacyjna

 

 


POMÓŻ DZIECIOM

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ W POWIECIE RYPIŃSKIM

 

https://www.facebook.com/watch/?v=655591972062060

• Chcesz ofiarować swoją miłość dzieciom
• Czujesz potrzebę niesienia pomocy innym
• Jesteś osobą samotną lub rodziną
 • Zobowiązujesz się do należytego sprawowania pieczy zastępczej
• Nie jesteś/ nie byłeś pozbawiony władzy rodzicielskiej
• Władza rodzicielska nie jest ci ograniczona ani zawieszona
• Nie są ci ograniczone zdolności do czynności prawnych
• Jesteś zdrowy
• Mieszkasz na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
• Jesteś w stanie zapewnić dziecku odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe

Nie zastanawiaj się dłużej !!!
 Zadzwoń 54 2803641

Przyjdź !!!
Zapraszamy Cię/Was
 Powiatowe Centrum
 Pomocy Rodzinie
 w Rypinie

 

 


 

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Luty 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Zegar