Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, których sprawy są prowadzone w ramach wykonywanych obowiązków ustawowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie mające  swoją siedzibę w   Rypinie  ul.   Warszawska 38 A , w imieniu, którego występuje - Kierownik jednostki.

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail: ido@powiatrypinski.pl.

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań publicznych wynikających ze statutu  oraz przepisów prawa regulujących zadania jednostki.

4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych  na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów powierzenia danych.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich chyba, że przepisy szczególe stanowią inaczej.

6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany  przepisami prawa.

7. Podanie danych osobowych jest ustawowym obowiązkiem umożliwiającym realizację zadań  w   ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.

   Niepodanie wymaganych danych będzie skutkować niezałatwieniem sprawy.

8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo  dostępu do danych   osobowych, prawo do ich sprostowania, a po ustaniu okresu ich przechowywania prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie zobowiązujących przepisów.

9. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w przepisach prawa.

10. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do cofnięcia zgody,  o ile taka zgoda była wymagana.

11. Przy wykonywaniu ww. ustawowego zadania Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania.

12. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony  Danych Osobowych.

 


POMÓŻ DZIECIOM

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ W POWIECIE RYPIŃSKIM

 

https://www.facebook.com/watch/?v=655591972062060

• Chcesz ofiarować swoją miłość dzieciom
• Czujesz potrzebę niesienia pomocy innym
• Jesteś osobą samotną lub rodziną
 • Zobowiązujesz się do należytego sprawowania pieczy zastępczej
• Nie jesteś/ nie byłeś pozbawiony władzy rodzicielskiej
• Władza rodzicielska nie jest ci ograniczona ani zawieszona
• Nie są ci ograniczone zdolności do czynności prawnych
• Jesteś zdrowy
• Mieszkasz na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
• Jesteś w stanie zapewnić dziecku odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe

Nie zastanawiaj się dłużej !!!
 Zadzwoń 54 2803641

Przyjdź !!!
Zapraszamy Cię/Was
 Powiatowe Centrum
 Pomocy Rodzinie
 w Rypinie

  

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Zegar