Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie

Wyjazd edukacyjny nad morze do Dziwnówka.

W dniach od 28 lipca do 1 sierpnia 2019r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie zorganizowało 5-dniowy wyjazd edukacyjny nad morze do Dziwnówka. Beneficjentami wyjazdu byli uczestnicy projektu „Rodzina w Centrum 2”. W wyjeździe uczestniczyło 47 osób z terenu powiatu rypińskiego tj. rodziny zastępcze oraz rodziny z problemami opiekuńczo-wychowawczymi wraz z dziećmi. Zarówno dzieci jak i dorośli brali udział w ciekawych zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez psychologów i pedagogów.
Celem wyjazdu było wzmocnienie więzi uczuciowej pomiędzy członkami rodzin, a także wymiana doświadczeń poprzez organizowane formy wsparcia, trenowanie umiejętności społecznych i kompetencji opiekuńczych, obserwacja rzeczywistych relacji panujących pomiędzy rodzicami i dziećmi, promowanie właściwego modelu życia rodziny oraz podnoszenie świadomości na temat problemów społecznych. Rodzice korzystali ze szkoleń, zajęć merytorycznych, konsultacji psychologicznych i pedagogicznych natomiast dzieci kreatywnie spędzały czas pod opieką animatorów.

Rodzice i dzieci wzięli również udział w wycieczce do Kołobrzegu. Pogoda była piękna, dlatego uczestnicy korzystali z uroków Bałtyku.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Wyjazd edukacyjny nad morze do Dziwnówka

Utworzono dnia 07.08.2019, 08:28

Zegar