Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie

INFORMACJA

„W związku z zakończeniem w dniu 31 października 2020r. projektu, pn. „Rodzina w Centrum 2” (RPKP.09.03.02-04-0065/17) realizowanego w ramach Osi Prioryterowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach części RPO WKP 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy, ze PCPR w Rypinie przez okres 4 tygodni, tj. do 30 listopada  2020r. w dalszym ciągu funkcjonują i dostępne są następujące usługi: Konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, mediacje, grupa wsparcia dla rodzin zastępczych.

 

Zegar