Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie

REALIZACJA PROJEKTU

Zrealizowaliśmy:

 Kwiecień 2021r.

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne psychologiczne – 10 godzin

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne pedagogiczne – 5 godzin


 Maj 2021r.

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne psychologiczne – 10 godzin

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne pedagogiczne – 6 godzin

Mediacje rodzinne – 4 godziny


Czerwiec 2021r.

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne  psychologiczne -11 godzin

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne pedagogiczne – 14 godzin

Mediacje rodzinne – 6 godzin

Warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą – 1 warsztat


Lipiec 2021r. 

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne  psychologiczne -11 godzin

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne pedagogiczne – 6  godzin

Mediacje rodzinne – 5 godzin

Warsztaty socjoterapeutyczne – 1 warsztat


Sierpień 2021:

Warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży – 1 warsztat

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne – pedagogiczne – 8 godzin

Mediacje rodzinne – 4 godziny

Grupa wsparcia – 4 godziny

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne – psychologiczne – 5 godzin


Wrzesień 2021:

Warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą – 1 warsztat

Mediacje rodzinne – 5 godzin

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne – pedagogiczne – 12 godziny

Warsztaty podnoszące kompetencje rodzicielskie – 2 warsztaty

Zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców korzystających z warsztatów – 2 zajęcia

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne – psychologiczne – 6 godzin


Październik 2021:

Warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży – 2 warsztaty

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne – pedagogiczne – 8 godzin

Grupa wsparcia – 4 godziny

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne – psychologiczne – 11 godzin


Listopad 2021

Warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie - 1 warsztat

Zajęcia animacyjne - 1 zajęcia

Superwizja rodzin zastępczych - 6 godzin

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne psychologiczne - 12 godzin


Grudzień 2021

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne psychologiczne – 19 godzin

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne pedagogiczne – 4 godziny

Mediacje rodzinne – 4 godziny

Warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą – 1 warsztat


Styczeń 2022

Mediacje rodzinne -10  godzin

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne pedagogiczne –  12 godzin

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne psychologiczne – 16 godzin


Luty 2022

Mediacje rodzinne - 5  godzin

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne pedagogiczne – 8 godzin

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne psychologiczne – 6 godzin


Marzec 2022

Mediacje rodzinne - 9  godzin

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne pedagogiczne –  16 godzin

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne psychologiczne – 12 godzin

Warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie – 1 warsztat

Zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców korzystających z warsztatu – 1 zajęcia

Warsztaty dla osób przebywających  i opuszczających pieczę zastępczą – 1 warsztat


Kwiecień 2022

Mediacje rodzinne - 2 godziny

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne pedagogiczne  - 6 godzin

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne psychologiczne - 5 godzin

Warsztaty socjoterapeutyczne - 1 warsztat

Superwizja rodzin zastępczych - 3 godziny

Grupa wsparcia rodzin zastępczych -1 spotkanie


Maj 2022
Mediacje rodzinne - 2 godziny

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne pedagogiczne - 2 godziny

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne psychologiczne - 13 godzin

Warsztaty dla przebywających i opuszczających pieczę zastępczą - 1 warsztat

Warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie - 1 warsztat

Zajęcia animacyjne dla dzieci - 1 zajęciaCzerwiec 2022

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne pedagogiczne - 6 godzin

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne psychologiczne - 12 godzin

Warsztaty socjoterapeutyczne - 1 warsztat


Sierpień 2022

Mediacje rodzinne - 8 godzin

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne psychologiczne - 15 godzin


Wrzesień 2022

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne pedagogiczne - 6 godzin

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne psychologiczne - 7 godzin

Warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą - 1 warsztat


Październik 2022

Superwizja rodzin zastępczych  - 6 godz.

Grupa wsparcia rodzin zastępczych -1 spotkanie

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne psychologiczne - 16 godzin

Warsztaty dla dzieci młodzieży w tym socjoterapeutyczne - 2 warsztaty po 6 godz

Mediacje rodzinne -1 godzina

Warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie i umiejętności wychowawcze - 1 warsztat

Zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców uczestniczących w w/w warsztatach - 1 zajęcia


Listopad 2022

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne psychologiczne - 11 godzin

Warsztaty dla dzieci i młodzieży w tym socjoterapeutyczne - 1 warsztat  -  6 godzin

pecjalistyczne poradnictwo rodzinne psychologiczne - 7 godzin

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne pedagogiczne - 6 godzin


Styczeń 2023

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne psychologiczne - 7 godzin

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne pedagogiczne - 6 godzin


Luty 2023

Mediacje rodzinne - 5 godzin
Specjalistyczne poradnictwo rodzinne psychologiczne - 10 godzin

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne pedagogiczne - 6 godzin


Marzec 2023

Mediacje rodzinne - 6 godzin

Warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie dla rodziców naturalnych i zastępczych -1 warsztat

Zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców korzystających z warsztatów wzmacniających kompetencje - 1 zajęcia


Kwiecień 2023

Mediacje rodzinne - 6 godzin

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne -psychologiczne - 15 godzin

Superwizja rodzin zastępczych -1 spotkanie  (3 godziny)

Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych i naturalnych  - 1 spotkanie  (4 godziny)

 


Maj 2023

Mediacje rodzinne - 6 godzin

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne  psychologiczne 13 godzin


Czerwiec 2023

Mediacje rodzinne - 6 godzin

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne -psychologiczne - 11 godzin

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne -pedagogiczne - 6 godzin

Warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży - 1 warsztat


Lipiec  2023

Warsztaty wzmacniające kompetencje wychowawcze dla rodziców - 1 warsztat

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne -psychologiczne - 16 godzin

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne -pedagogiczne - 6 godzin

Mediacje rodzinne - 5 godzin


Sierpień 2023

Warsztaty dla dzieci i młodzieży w tym socjoterapeutyczne- 1 warsztat

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne -psychologiczne - 16 godzin

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne -pedagogiczne - 16 godzin

Warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą- 1 warsztat


Wrzesień   2023

Warsztaty wzmacniające kompetencje wychowawcze dla rodziców - 1 warsztat

Zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców uczestniczących w warsztatach -1 zajęcia

Warsztaty dla dzieci młodzieży , w tym socjoterapeutyczne - 1 warsztat

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne -psychologiczne - 12 godzin

Mediacje rodzinne - 6 godzin

Superwizja rodzin zastępczych - 1 spotkanie

Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych i naturalnych -1 spotkanie


Październik   2023

Warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą - 1 warsztat

Warsztaty dla dzieci młodzieży , w tym socjoterapeutyczne - 1 warsztat

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne -pedagogiczne - 14 godzin

Mediacje rodzinne - 8 godzin


Listopad   2023

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne -pedagogiczne - 16 godzin

Warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą - 1 warsztat

Mediacje rodzinne - 12 godzin

Warsztaty wzmacniające kompetencje wychowawcze dla rodziców - 1 warsztat

Zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców uczestniczących w warsztatach -1 zajęcia

Zegar