Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie

REALIZACJA PROJEKTU

Zrealizowaliśmy:

 Kwiecień 2021r.

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne psychologiczne – 10 godzin

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne pedagogiczne – 5 godzin


 Maj 2021r.

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne psychologiczne – 10 godzin

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne pedagogiczne – 6 godzin

Mediacje rodzinne – 4 godziny


Czerwiec 2021r.

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne  psychologiczne -11 godzin

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne pedagogiczne – 14 godzin

Mediacje rodzinne – 6 godzin

Warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą – 1warsztat


Lipiec 2021r. 

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne  psychologiczne -11 godzin

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne pedagogiczne – 6  godzin

Mediacje rodzinne – 5 godzin

Warsztaty socjoterapeutyczne – 1 warsztat


Sierpień:

Warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci   i młodzieży – 1 warsztat

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne – pedagogiczne – 8 godzin

Mediacje rodzinne – 4 godziny

Grupa wsparcia – 4 godziny

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne – psychologiczne – 5 godzin


Wrzesień:

Warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą – 1 warsztat

Mediacje rodzinne – 5 godzin

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne – pedagogiczne – 12 godziny

Warsztaty podnoszące kompetencje rodzicielskie – 2 warsztaty

Zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców korzystających z warsztatów – 2 zajęcia

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne – psychologiczne – 6 godzin


Październik:

Warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci   i młodzieży – 2 warsztat

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne – pedagogiczne – 8 godzin

Grupa wsparcia – 4 godziny

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne – psychologiczne – 11 godzin


Listopad

Warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie - 1x

Zajęcia animacyjne - 1x

Superwizja rodzin zastępczych - 6 godzin

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne psychologiczne - 12 godzin


Grudzień

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne psychologiczne – 19 godzin

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne pedagogiczne – 4 godziny

Mediacje rodzinne – 4 godziny

Warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą – 1x


Styczeń 2022 r.

Mediacje rodzinne -10  godzin

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne pedagogiczne –  12 godzin

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne psychologiczne – 16 godzin


Luty 2022 r.

Mediacje rodzinne -5  godzin

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne pedagogiczne – 8 godzin

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne psychologiczne – 6 godzin


Marzec 2022r.

Mediacje rodzinne - 9  godzin

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne pedagogiczne –  16 godzin

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne psychologiczne – 12 godzin

Warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie – 1 warsztat

Zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców korzystających z warsztatu – 1 zajęcia

Warsztaty dla osób przebywających  i opuszczających pieczę zastępczą – 1 warsztat


Kwiecień 2022r.

Mediacje rodzinne - 2godziny
Specjalistyczne poradnictwo rodzinne pedagogiczne  - 6 godzin
Specjalistyczne poradnictwo rodzinne psychologiczne - 5 godzin
Warsztaty socjoterapeutyczne - 1warsztat
Superwizja rodzin zastępczych - 3godziny
Grupa wsparcia rodzin zastępczych -1 spotkanie

Zegar