Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie

Informacja

INFORMACJA

W ramach realizacji projektu partnerskiego "Rodzina w Centrum" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko   –Pomorskiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych  i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych

W dniu 30.05.2017r. o godz.9.00 – 15.00   w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego - II piętro (ul. Warszawska 38) odbędzie się spotkanie dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych do 14 dzieci.

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane w/w tematem.

Zegar